Včelařský veletrh


Včelařský veletrh, to není jen prodej včelařských potřeb, to je i cyklus přednášek na aktuální témata, dále i kulturní pohlazení včelařské duše hezkou písničkou a samozřejmě nesmí chybět kuchyně. Vždyť i láska prochází žaludkem, tak jaká by to byla láska ke včelám bez občerstvení. Připravujeme také ochutnávku medů a medoviny a malý koutek pro děti. Těšit se můžete na živé včely a čmeláky!
Jsme potěšeni zájmem výrobců a významných prodejců. Nyní evidujeme přihlášky od firem p. Břinka, Sedláčka, Lysone, p. Mečiara, Havlíčková Borová, Vast-Oil aj., příslib dali i p. Kolomý, p. Kovář, a prakticky další významní hráči na včelařském trhu. Zajímavostí a pro nás určitou atraktivitou budou včelaři z Polska, Běloruska a Litvy. Chceme využít zkušeností těchto včelařů a prof. Rachmatulin z Běloruska, který vystoupí se svou přednáškou. Kromě prof. Rachmatulina se představí s krátkými a věcnými prezentacemi přítomní vystavovatelé a odborníci z oboru včelařství. Určitě bude naše setkání studnicí dobrých nápadů a námětů.
Na veletrhu bude vystavovat své krásné fotografie Milan Motyka a věříme, že i jeho kniha (Sladký život Milana Motyky - fotografie), která nedávno vyšla, bude pro mnohé hezkým dárkem z Ostravy. Možná ji někdo vyhraje v tombole!
Záštitu nad veletrhem převzal prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman Moravskoslezského kraje.
Partnerem veletrhu Včela!!! je Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.
OSTRAVA JE PŘIPRAVENA BÝT RÁJEM VČELAŘŮ!!!

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace hriště

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná