O naší kapličce

 

           Kaple v Hostašovicích byla a je zasvěcena slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.

Proč si naši předci vybrali tyto světce, lze předpokládat, že tito světci byli velmi známi a naše obec byla celá katolická a svatí Cyril a Metoděj byli ctěni jako patronové Moravy.

           Kaplička byla postavena v roce 1850 a téhož roku 17.října byla posvěcena hodslavským farářem Theodorem Schledlem. Nemá mešního indultu. Kaplička je postavena z kamene a hlíny s nějakou příměsí. Její zdi jsou 50 široké.

           Obec Hostašovice se protokolem ze dne 26. září 1866 zavázala tuto kapli v dobrém stavu udržovati. Za I. světové války byl z kaple odvezen zvon, nový pak byl zakoupen v roce 1919.

           Po druhé světové válce se měla stavět nová větší kaple, ale ke stavbě nedošlo vlivem politických událostí po roce 1948. Další možnost ke stavbě byla v roce 1968, ale bohužel pro nerozhodnost některých věřících ke stavbě opět nedošlo, což byla velká škoda. Podmínky byly příznivé, ale tentokrát selhal lidský faktor.

           V roce 1984 byla kaple opravena za svízelných okolností, kdy nebylo možno sehnat povolení k opravě na Městském národním výboru v Novém Jičíně, kde naše obec patřila. Dvě ženy v té době hrdinky paní Zdenka Hubová č. 57 a paní Ludmila Hasalíková č. 123 zorganizovaly sbírku na tuto opravu mezi obyvateli obce Hostašovice a vybraly 28 tisíc korun. Také se našli takoví, kteří nedali ani haléř.

Opravila se střecha  a věžička, byla pokryta měděným plechem. Byly vyměněny dveře, dlažba a vnitřní omítka. Kromě materiálu, vše bylo zhotoveno zdarma.

           V roce 1999 obec slavila 750 let trvání obce. Kolem kaple se položila zámecká dlažba a také se opravil kříž.

Popis historie kříže před kaplí, který je součástí kapličky:

Kříž byl postaven a zhotoven v roce 1876.. Kříž zhotovil kamenický mistr Josef Leidi za 100 zlatých z pískovce. Protokolem z 21. září 1876 se obec Hostašovice zavázala tento kříž v dobrém stavu udržovati. Posvěcen byl 22. října od faráře dr. Antonína Englische. V roce 1988 byl natřen olejovou barvou. O dva roky později byly opraveny schody kolem kříže a podbetonován celý kříž. V roce 1999 byla odstraněna olejová barva, kterou odstranil novou technologií kamenický mistr Habáň z Huštěnovic. Pískovcový kříž prohlédl ke spokojenosti mnohých občanů Hostašovic, kteří rozumějí památkám. Náklady na opravu uhradil obecní úřad v čele se starostou panem Antonínem Pleškem. Náklady na opravu činily 17 000 Kč. Zajištění mistra kamenického a všeho materiálu, potřebného lešení a výpomoc spoluobčanů zařídil pan Jiří Horák, č. 190.. Byly též odstraněny všechny rány způsobené časem i vandaly. Pískovcový kříž byl ošetřen na pět let balzámem, který se bude muset obnovit.

           V roce 1999 byla zavedena elektřina do kapličky a také elektrické zvonění, na které byla provedena sbírka. Sbírka vynesla 48 000 Kč. Všichni občané se zapojili do této akce.

           A všechny, kteří nás předejdou na věčnost,  bude zvon na kapličce vyprovázet a připomínat, jak je lidský život pomíjející.

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná