Nahoru

Úřední deska 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí starosty č. 1056
Veřejná vyhláška
Posuzování vlivů na ŽP
Usnesení z 8. zasedání ZO
Nařízení SVS - mor včelího plodu
Nařízení SVS - MVO - varroáza včel
Pozvánka na 8. zasedání ZO
Oznámení zahájení územního řízení
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Oznámení vyhlášení výběrového řízení č. ONJ/031/2012/5 o nejvhodnější nabídku na koupi
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2011
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - příloha č. 1
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice - příloha č. 2
Obec Hostašovice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011
Obec Hostašovice - závěrečný účet za rok 2011 ( výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu)
Obec Hostašovice - závěrečný účet za rok 2011 (výkaz zisku a ztráty)
Obec Hostašovice - závěrečný účet za rok 2011 (rozvaha-bilance)
Obec Hostašovice - závěrečný účet za rok 2011 (příloha)
 
 
Powered by Phoca Download

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná