Nahoru

Územní plán

Oznamujeme v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Hostašovice, sousedním obcím a veřejnosti zahájení projednávání Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, který bude:
•  společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 8:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
•   vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 – na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zároveň je do Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde

A  ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE
A. Textová část

pdf Hostašovice-návrh (pdf, 760 KB)
A. Grafická část

pdf A.1 Základní členění území (pdf, 417 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 185 KB)

pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 839 KB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 342 KB)

pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 479 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 230 KB)

B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část

pdf Hostašovice-odůvodnění (pdf, 3 MB)

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 793 KB)

pdf B.2 Doprava (pdf, 1 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 528 KB)

pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 411 KB)

pdf B.4 Energetika (pdf, 1 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 483 KB)

pdf B.5 ZPF (pdf, 803 KB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 268 KB)

pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 856 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hostasovice (pdf, 5 MB)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI pdf UP Hostasovice -Natura 2000 (pdf, 2 MB)
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hostašovice-URÚ (pdf, 1 MB)

Dotčené orgány a sousední obce vyzýváme v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k uplatnění stanovisek do 30-ti dnů ode dne jednání tj. do 06. 02. 2019.

Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky, tj. do 06. 02. 2019.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín; případně do datové schránky “ywmb4nc“ 

Dále ve vazbě na výše uvedené projednání Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pořádá Obec Hostašovice ve spolupráci s Úřadem územního plánování Městského úřadu v Novém Jičíně veřejnou besedu, která se uskuteční:

ve středu 23. 01. 2019 v 17:30 v Zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice

 
 
Powered by Phoca Download

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace hriště

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka facebook

Cyklostezka web